Αρχείο Πετάλων
17/05/2021


Α/Α ΦΟΡΟΥΣΑΝ ΕΙΧΑΝ
ΒΑΛΕΙ
ΕΙΧΑΝ
ΑΛΛΑΞΕΙ
ΕΙΧΑΝ
ΒΓΑΛΕΙ
1 3   3  
2        
3 3-4-6   6  
4 3-5-7 7 5  
5 1-5-7 5-7 1  
6 2-4-6   2 5
7 1-2-4-5-6   6 3
8 1-2-3-4-5-6-7   6-7  
9 2-3-5-6-7   3-6 4
 
  
 
On Line
Πρόγραμμα Ελλάδος
Αρχείο πετάλων
Οδηγίες για εκτύπωση PDF